ZÁKAZNICKÉ AUDITY

Ve společnosti jsou pravidelně prováděny zákaznické audity, které zlepšují dodavatelsko-odběratelské vztahy na základě požadavků zákazníka s cílem ověřit podmínky pro zajištění kvalitních dodávek.

V posledním období byly v naší firmě provedeny audity těchto partnerů:

 

 

 

 

ABB - Processaudit Questionnaire No.: 2829_052019

 

 

 

Škoda JS a.s. – Audit kvalifikace dodávek Reg.č.: EAP 06/CETR/18

 

 

 

ČEZ, a.s., Společnost splňuje požadavky na systém řízení dle Atomového zákona č. 263/2016Sb. a vyhl. SÚJB č 408/2016Sb. a je držitelem Oprávnění k výrobě a servisu rozváděčů nízkého napětí v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a.s. ev.č. auditu 12/2020/CEZ/S

 

 

 

I&C Energo a.s. - Systém řízení dle atomového zákona č. 2063/2016 Sb. a vyhlášky SÚBJ č.408/2016Sb. ev.č. 12/2020/CEZ/S

 

Dceřinná společnost