TĚŽBA SUROVIN

 

Speciálními aplikacemi výrobního portfolia firmy jsou rozvaděče pro těžbu surovin, zejména plynu a ropy.

EKM využívá dlouhodobých zkušeností s konstrukčním řešením rozvaděčů, používaných při těžbě nerostných surovin ve specifických podmínkách např. mořských plošin. Jsou zohledňovány požadavky na rozměry, přístrojovou náplň splňující příslušné certifikace, požadavky na statické či dynamické namáhání, klimatické podmínky a vliv prostředí, požární odolnost, vnitřní provozní teplotu atd. v souladu s normou ČSN EN 60439-1 ed.2:2000 idt IEC 60439-1:1999.

Dle požadavků mohou být tyto specifické výrobky montovány do větších konstrukčních celků kontejnerových rozvoden, které provedením zohledňují požadavky dané provozováním, klimatickými a místními podmínkami.