PRŮMYSLOVÉ ROZVODNY

 

Rozvodny jsou dodávány podle parametrů, definovaných odběratelem.

Rozváděče jsou osazeny do skříní s konstrukčním řešením podle místních aplikací rozvoden NN s proudem do 6 300A, pro zkratový krátkodobý proud do 100kA/1s s dynamickým proudem do 220kA.

V rámci dodávek nabízíme osazení rozváděčů s možností napojení na přívodní zdroj a osazení propojovacích mostů a napojení kabeláže.

Dodávky v těchto segmentech jsou charakteristické specifičností místních podmínek, provedením a konstrukčním řešením. Pro uvedené oblasti jsou k dispozici typové rozváděče, kvali-fikované v autorizovaných zkušebnách.

Dodávky zařízení jsou koncepčně řešeny s ohledem na připojovací podmínky napájecího transformátoru s případnou možností napojení několika zdrojů, s alternativou použití propojo-vacích mostů a návrhem řešení kompenzace jalového výkonu.

Průvodní technická dokumentace je součástí dodávky.

Společnost EKM nabízí úpravy zařízení v rozvodnách a možnost repasí stávajících rozváděčů.