KONTEJNEROVÉ ROZVODNY

 

Významným výrobním segmentem jsou kontejnerové rozvodny. Kompletace zakázky a manipulace s kontejnery se provádí v hale s portálovým jeřábem.

Kontejnerové rozvodny nahrazují klasické stavební objekty při realizaci provozních zařízení na vzdálených objektech a na technologických konstrukcích, těžebních plošinách atd. Konstrukční řešení kontejneru zohledňuje technologicky specifické požadavky odběratele například s ohledem na rozměry, vyzbrojení, využití, statické a dynamické stavy, klimatické podmínky a vliv prostředí, plynotěsnost a vodotěsnost, požární odolnost a vnitřní provozní teplotu.

Kontejnery lze dodat jednotlivě nebo jako stavební sestavu s případným technologickým mezipatrem. Rozměry kontejnerů splňují podmínky pro mezinárodní dopravu. Maximální možná délka stavební jednotky je až 16 m. Konstrukce rámu je samonosná, svařovaná z ocelových profilů. Povrchové ošetření je provedeno základní antikorozní barvou, vrchní krycí barva je dvousložková v odstínu podle požadavků zákazníka.

Specifickým segmentem jsou dodávky pro těžbu plynu a ropy na mořských plošinách, v provedení pro instalaci a přímořský provoz přizpůsobené klimatickým a místním podmínkám.