ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ

 

Specifickým segmentem je výroba jednoúčelových rozváděčů pro stroje a technologická zařízení, pro samostatná pracoviště nebo pro zabudování do celků výrobních linek. Odběrateli jsou firmy, orientované pro automatizační aplikace v těžkém a lehkém průmyslu, nebo potravinářství a zpracování surovin. Spolehlivost výrobku a zkoušek je zásadní pro přejímky a uvádění do provozu.

Návrh technického a ergonomického řešení je projednáván s odběratelem.

Monitoring procesů stroje či výrobního zařízení, včetně komunikace s dalšími pracovními stanicemi, zajišťují operátorské touch panely/panel view. Pomocí vizualizace lze řídit jednotlivé fáze procesu stroje a stanovit přesné zobrazení fáze výroby.

Díky dodavatelské praxi, zkušenostem a technickému vybavení nabízíme individuální řešení zákazníkům bez ohledu na požadované aplikace.

Jelikož se u těchto rozvaděčů v podstatě většinou jedná o rozhraní člověk/stroj, je kladen velký důraz na dodržení norem pro výrobu rozvaděčů k pracovním strojům dle ČSN EN 60 204-1 ed.2 a na zajištění všech bezpečnostních parametrů.

Zvláštní důraz je kladen také na komfort a bezpečnost obsluhy podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 61 140 ed.2 a ČSN EN 50 110-1 ed.2